Privatlivspolitik og Cookies

Privatlivspolitik

Dette dokument er gældende fra den 25 maj, 2018.

Definitioner:

Personlige data – oplysninger relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person (Datasubjekt)

Behandling – enhver handling eller sæt af handlinger, der udføres på personlige data eller sæt af personlige data, med eller ikke med automatiske midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, indhentning, konsultation, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling, eller på anden måde, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

Dataansvarlig – virksomhed, der fastsætter formål og midler til behandling af personlige data.

Kunde – enhver fysisk person (Datasubjekt), der bruger, har brugt eller har udtrykt ønske om at bruge, eller er på enhver anden måde relateret til nogen af de tjenester, der leveres af den dataansvarlige.

 

 1. Generelle vilkår

Denne privatlivspolitik er udviklet i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personlige data og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Almindelig databeskyttelsesforordning).

Privatlivspolitikken er et stiftende reguleringsdokument fra den dataansvarlige, der bestemmer sine vigtigste aktivitetsområder med hensyn til den dataansvarliges behandling og beskyttelse af personlige data.

Privatlivspolitikken gælder, hvis en klient anvender, har anvendt eller har udtrykt sin vilje til at bruge nogen af de tjenester, der gives af den dataansvarlige, og dækker forholdet til kunden, der blev etableret inden privatlivspolitikken trådte i kraft.

Den nuværende version af privatlivspolitikken er tilgængelig på den dataansvarliges hjemmeside: www.wandoo.dk. Den dataansvarlige forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid. Hvis der foretages væsentlige ændringer, meddeles dette til datasubjekterne ved en meddelelse på den dataansvarliges hjemmeside før eller ikke senere end implementeringen finder sted.

Websidens Cookies politik er tilgængelig på den dataansvarliges hjemmeside: www.wandoo.dk.

 

 1. Den dataansvarlige for personlige data er Wandoo Finance ApS, CVR nummer: 38542710

Kontoradresse: Automatikvej 1, 3. 4, 2860 Søborg, Danmark

Tlf.: +45 44227910

E-mail: [email protected]  

 

 1. Kontaktoplysninger for databeskyttelsesansvarlige personer

Tlf.: +45 44227910

E-mail: [email protected]   

 

 1. Personlige data vil blive brugt til følgende behandlingsformål, såvel som det juridiske grundlag:
 • Registrering af potentielle kunder

For at registrere sig på den dataansvarliges hjemmeside, giver datasubjekter nogle oplysninger om sig selv til identifikation og verifikation. Ved udfyldelse af onlineformularen giver datasubjekter samtykke til behandling af deres personlige data til dette formål.

 • Tilbyde et lån

For at tage skridt på kundens anmodning inden indgåelsen af en aftale, eller for overholdelsen af juridiske forpligtelser og verifikation af identitet, eller den dataansvarliges legitime interesser i udøvelsen af lovmæssige krav og opfyldelse af aftale.

 • Kredit- og risikovurderinger

For at udføre kundekredit- og risikovurderinger og for at fastslå, hvilke lånevilkår der bør tilbydes en kunde, og for at tage skridt på kundens anmodning inden indgåelse af en aftale, eller for at overholde en juridisk forpligtelse, eller den dataansvarliges legitime interesse for risikostyring.

 • Låneaftalebehandling

For at foretage interne beregninger, betalingsbehandling og gældsanalyser, baseret på opfyldelse af en låneaftale, eller for at styre kundens gæld og overholde gældende lov om kredit og andre risikovurderinger ved ydelse af kredit og andre finansielle tjenesteydelser.

 • Inddrivelse af gæld og ekstern gældinddrivelse

For at foretage og administrere kundebetalinger, gebyrer og renter på kundens lånekonti i overensstemmelse med opfyldelse af aftaler og legitime interesser. For at opkræve og inddrive de lånte beløb, herunder etablering og forsvar af juridiske krav baseret på manglende opfyldelse af låneaftaler.

 • Markedsføringsfremmende foranstaltninger

For at udføre markeds, service- og statistiske analyser baseret på den dataansvarliges legitime interesse i forbedring af tjenester og udvikling af nye produkter. For at tilbyde tjenester, herunder personlige tilbud og samarbejde med partner eller annoncerede tilbud, med kundens samtykke.

 

 1. Alle legitime interesser, som vi, eller tredjeparter vi bruger, stræber efter, er som følger:
 • Udvikling af produkter og tjenester
 • Definerede kundetyper for nye produkter eller tjenester
 • Søge kundens samtykke, når det er nødvendigt at kontakte kunderne
 • At være effektiv for at opfylde lovmæssige og aftalemæssige pligter
 • Overholde lovbestemmelser og vejledning fra tilsynsmyndigheder eller andre myndigheder
 • Forebyggelse og afsløring af svig, hvidvaskning af penge og andre forbrydelser

 

 1. Kategorier af personlige data

Personlige data, der skal indsamles og inkluderes i den dataansvarliges database, er begrænset til følgende relevante og til behandlingsformål egnede kategorier:

 • Identifikationsoplysninger – navn, efternavn, personlig identifikationskode, fødselsdato, bankkontoens registreringsnummer, adresse, e-mail adresse
 • Kontaktoplysninger – adresse, telefon, e-mail adresse
 • Finansielle oplysninger – konti, ejerskab, kreditter, indkomst, forpligtelser, kundens finansielle historik
 • Professionelle oplysninger – uddannelsesmæssig og/eller professionel karriere
 • Oplysninger om kundens bopæl – kundens bopæl
 • Placering og It-placering – opholdsadresse, telefonnummer i registreringslandet, IP-adresse, enhedens registreringsoplysninger
 • Adfærdsmæssige – oplysninger om kundens foretrukne produkter eller tjenester

De særlige kategorier af personlige data, såsom race, religion eller politiske tilknytninger, anvendes ikke uden kundens udtrykkelige samtykke.

 

 1. Hvor længe opbevares personlige data

Den dataansvarlige opbevarer personlige data så længe datasubjekter er kunder, eller i en periode, der er defineret i gældende lov og ikke er længere end nødvendigt for behandlingsformål af personlige data, hvis en sådan periode ikke er fastsat i loven eller aftalen. Årsagerne er som følger:

 • For at kunne svare på et spørgsmål eller klage, eller for at vise om vi gav en retfærdig behandling
 • For at behandle kundens personlige data som del af en intern overensstemmelse
 • For at overholde lovbestemmelser, der gælder for en aftale, handel, risikovurdering eller registrering

 

 1. Kategorier af modtagere af personlige data:

Den ansvarlige kan dele personlige data med tredjeparter såsom organisationer, regeringer, partnere og virksomheder, der leverer tjenester (inklusive underentreprenører). Den dataansvarlige kan gøre dette for at give kunderne produkter og tjenester, drive virksomhed, og overholde regler som den dataansvarlige er underlagt. Modtagerkategorierne er som følger:

 •  IT udviklere og vedligeholdere
 •  Kredit og finansieringsinstitutter
 •  Virksomheder og organisationer, der hjælper med at behandle transaktioner
 • Gældsinddrivere
 • Investorer
 • Rådgivere (herunder, men ikke begrænset til, revisorer, advokater, eller andre professionelle konsulenter)
 • Forsikringsselskaber eller skattemyndigheder
 • Lokal regering
 • Andre serviceudbydere

 

 1. Sikkerhed af personlige data

Den dataansvarlige sikrer kundens personlige data mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. Den dataansvarlige sikrer de personligt identificerbare oplysninger om computerservere i et kontrolleret, sikkert miljø, beskyttet mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse.

 

 1. Datasubjektet, der kan bevise hans/hendes identitet, kan anvende følgende datasubjekternes rettigheder:
 • Kende, opdatere og korrigere deres personlige data før den dataansvarlige for behandlingen af personlige data, der er angivet i denne privatlivspolitik. Denne ret kan udøves i tilfælde af blandt andet delvise, unøjagtige, ufuldstændige, fragmenterede eller vildledende optegnelser, eller optegnelser, hvor behandling er forbudt eller ikke tilladt.
 • Tilbagekalde samtykke til enhver tid. Dette vil kun påvirke den måde, hvorpå vi bruger oplysninger, når vores formål med at gøre dette er, at vi har datasubjektets samtykke. Hvis samtykket er tilbagekaldt, er vi ikke i stand til at levere tjenester eller produkter.
 • Anmode om sletning af personlige data, hvis de lovmæssige principper for behandling ikke overholdes.
 • Kende alle oplysninger om behandling af deres personlige data og anvendelsesmåden af deres personlige data i denne behandling.
 • Få en kopi af deres personlige data fra den dataansvarlige som en digital fil, for at beholde disse og bruge til personlige formål, eller give til eller dele med andre.

Alle ansøgninger vil blive besvaret inden for en frist på højst 30 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis det ikke er muligt at opfylde forespørgslen inden for den angivne tid, vil kunden blive informeret om forsinkelsesårsag, med en foreslået dato for hvornår svaret vil blive givet. Den nye dato må dog ikke overskride 60 dage efter udløbet af den oprindelige frist.

 

 1. Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

I overensstemmelse med forordningen, har kunden ret til ikke at blive underlagt en beslutning, baseret udelukkende på automatiseret behandling, herunder profilering, der har retsvirkninger for ham eller hende, eller på lignende måde påvirker ham eller hende.

 

Cookies

 

For at tilbyde en brugervenlig og lettilgængelig anvendelse af www.wandoo.dk, bruger vi cookies til at gemme relevant information på din enhed.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. En cookie er ikke et program, men en passiv fil, der gemmes på din computer, tablet eller mobilenhed du bruger når du besøger vores hjemmeside. En cookie kan ikke indeholde en virus eller andre skadelige programmer. Cookies bruges blandt andet til at genkende din computer og samle statistik over hvordan hjemmesiden bruges. Disse oplysninger anvendes til at forbedre brugeroplevelsen, for eksempel ved at de sider du bruger oftest, indlæses hurtigere.

 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt os
Skriv til os